English Polish
NAME NAZWA
DESCRIPTION OPIS
Examples Przykłady
CONFIGURATION FILES PLIKI KONFIGURACYJNE
This section contains snippets for minimal configuration of various services. Ta sekcja zawiera fragmenty służące do minimalnej konfiguracji różnych usług.
LDAP LDAP
SEE ALSO ZOBACZ TEŻ