English Dutch
Unable to obtain supported features Kan ondersteunde kenmerken niet verkrijgen
Unknown profile feature [%s], did you mean [%s]? Onbekende profielkenmerk [%s], bedoelde de je [%s]?
Unknown profile feature [%s] Onbekende profielkenmerk [%s]
Trying to activate profile [%s] Profiel [%s] wordt geactiveerd
Unable to find profile [%s] [%d]: %s Kan profiel [%s] [%d] niet vinden: %s
Enforcing activation! Activatie wordt geforceerd!
Unable to activate profile [%s] [%d]: %s Kan profiel [%s] [%d] niet activeren.: %s
Trying to uninstall authselect configuration Er wordt geprobeerd om de authselect-configuratie te verwijderen
Unable to remove symlinks [%d]: %s Kan sym-links [%d] niet verwijderen: %s
Symbolic links were successfully removed Symbolische links werden met succes verwijderd
Profile feature [%s] is no longer supported, removing it... Profielkenmerk [%s] wordt niet meer ondersteund, het wordt verwijderd...
Unable to create backup directory [%s/%s] [%d]: %s Kan backup map [%s/%s] [%d] niet aanmaken: %s
Unable to create backup directory [%s] [%d]: %s Kan backup map [%s] [%d] niet aanmaken: %s
Creating temporary directory at [%s] Tijdelijke map aanmaken in [%s]
There is no filename in [%s] Er is geen bestandsnaam in [%s]
Copying [%s] to [%s/%s] Kopiëren van [%s] naar [%s/%s]
File [%s] does not exist Bestand [%s] bestaat niet
Unable to copy [%s] to [%s/%s] [%d]: %s Kan [%s] niet kopiëren naar [%s/%s] [%d]: %s
Trying to backup authselect configuration to [%s] Er wordt geprobeerd om een back-up van de authselectconfiguratie te maken naar [%s]
Trying to backup system configuration to [%s] Er wordt geprobeerd om een back-up van de systeemconfiguratie te maken naar [%s]