English Dutch


<\> <\>
<0=Lock|1=Ignore> <0=Lock|1=Ignore>
account locking in case of too many consecutive authentication failures account afsluiten als te veel opeenvolgende authenticatie mislukkingen optreden
action to be taken on smart card removal te ondernemen actie bij verwijderen van smart card
<Administrator> <Administrator>
At least one option is required!

Ten minste één optie is vereist!

authconfig can only be run as root authconfig kan alleen als root worden uitgevoerd
authentication with fingerprint readers by default standaard authenticatie met vingerprintlezers gebruiken
authentication with smart card by default standaard authenticatie met smart card gebruiken
Authselect command '%s' can only be run as root!
Authselect commando '%s' kan alleen als root uitgevoerd worden!
automatic per-user ecryptfs automatische per-gebruiker ecryptfs
Available commands:
Beschikbare commando's:
Backup commands: Back-up commando's:
Backup [%s] contains authselect configuration Back-up [%s] bevat authselectconfiguratie
Backup [%s] contains non-authselect configuration Back-up [%s] bevat geen authselectconfiguratie
Backup stored at %s
Back-up is opgeslagen in %s
Backup system files before activating profile Maak een backup van systeembestanden voordat profiel geactiveerd wordt
Backup system files before activating profile (generate unique name) Maak back-up van systeembestanden voordat je het profiel activeert (creëer een unieke naam)
Backup was successfully created at [%s] De back-up naar [%s] is geslaagd