English Turkish
default öntanımlı
domain etki alanı
operator işlem
provider sağlayıcı
realm erişim alanı
script betik
ship birlikte gelmek