Context English Czech
Unable to encrypt password: unsupported algorithm {} Heslo se nedaří zašifrovat: nepodporovaný algoritmus {}
Live image Živý obraz
Deployment starting: {} Nasazování zahájeno: {}
Deployment complete: {} Nasazení dokončeno: {}
Preparing deployment of {} Příprava nasazení {}
Failed to add a device. Přidání nového zařízení se nezdařilo.
Snapshot: origin "%s" doesn't exist! Zachycený stav: původ „%s“ neexistuje!
There is a problem with your existing storage configuration or your initial settings, for example a kickstart file. You must resolve this matter before the installation can proceed. There is a shell available for use which you can access by pressing ctrl-alt-f1 and then ctrl-b 2.

Once you have resolved the issue you can retry the storage scan. If you do not fix it you will have to exit the installer.
Je problém se stávajícím uspořádáním úložiště. Před pokračováním v instalaci je třeba toto vyřešit. K opravě můžete využít shell, do kterého se dostanete pomocí klávesových zkratek ctrl-alt-f1 a následně ctrl-b-2.

Po vyřešení uvedeného problému zopakujte skenování úložiště. Pokud problémy neodstraníte, nezbývá než instalaci ukončit.
The following error occurred while setting up the payload. This is a fatal error and installation will be aborted. Při instalaci došlo k následující chybě. Jedná se o zásadní chybu a instalace proto bude zrušena.
The following error occurred while installing the payload. This is a fatal error and installation will be aborted. Při instalaci došlo k následující chybě. Jedná se o zásadní chybu a instalace proto bude zrušena.
Host name must be 64 or fewer characters in length. Je třeba, aby délka názvu počítače nepřesahovala 64 znaků.
to rescan devices pro opětovné oskenování zařízení
GUI|Software Source Red Hat _CDN Red Hat _CDN
GUI|Network|Wireless|Configure C_onfigure N_astavit