English Czech
Unable to create PID file Nedaří se vytvořit soubor s identifikátorem procesu (pid)
Anaconda is unable to create %s because the file already exists. Anaconda is already running, or a previous instance of anaconda has crashed. Anaconda nemůže vytvořit %s, protože tento soubor už existuje. To znamená, že Anaconda už je spuštěná, nebo její předchozí instance zhavarovala.
%(product_name)s requires %(needed_ram)s MB of memory to install, but you only have %(total_ram)s MB on this machine.
%(product_name)s potřebuje pro svůj instalátor %(needed_ram)s MB operační paměti, ale na tomto počítači je k dispozici pouze %(total_ram)s MB.

Press [Enter] to reboot your system.

Stisknutím klávesy [Enter] restartujte systém.
Not enough RAM Nedostatek operační paměti
Try the text mode installer by running:

'/usr/bin/liveinst -T'

from a root terminal.
Zkuste textový instalátor spuštěním:

„/usr/bin/liveinst -T“

z terminálu s právy správce systému (root).
Starting text mode. Spouštění textového režimu.
The installation cannot continue and the system will be rebooted Instalace nemůže pokračovat. Počítač bude restartován.
Please ssh install@%s to begin the install. Instalaci zahajíte příkazem ssh install@%s.
Please ssh install@HOSTNAME to continue installation. V instalaci pokračujte příkazem ssh install@NAZEV_STROJE.
Checking image checksum Ověřování kontrolního součtu obrazu
Downloading %(total_files)s RPMs, %(downloaded)s / %(total_size)s (%(percent)d%%) done. Stahuje se %(total_files)s RPM balíčků, %(downloaded)s / %(total_size)s (%(percent)d%%) hotovo.
Starting package installation process Spouštění procesu instalace balíčků
Preparing transaction from installation source Připravuje se transakce z instalačního zdroje
Configuring %s Nastavování %s
Verifying %s Ověřování %s
Failed to set up installation source Nepodařilo se nastavit instalační zdroj
Attempting to connect to vnc client on host %s... Připojování k VNC klientovi na počítači %s…
Will try to connect again in 15 seconds... Nový pokus o připojení za 15 sekund…
Attempting to start vncconfig Zkouší se spustit vncconfig