English Czech
An error occurred during Red Hat Insights configuration. Would you like to ignore this and continue with installation? Během instalace se vyskytla následující chyba:

{details}

Chcete toto ignorovat a pokračovat v instalaci?
We'll need network access to fetch information about your location and to make software
updates available for you.
Přístup k síti je zapotřebí pro získání informací o vašem umístění (přednastavení časové zóny, atp.) a ke zpřístupnění aktualizací software (nejbližší zrcadlo).