English Czech
Unable to create PID file Nedaří se vytvořit soubor s identifikátorem procesu (pid)
Anaconda is unable to create %s because the file already exists. Anaconda is already running, or a previous instance of anaconda has crashed. Anaconda nemůže vytvořit %s, protože tento soubor už existuje. To znamená, že Anaconda už je spuštěná, nebo její předchozí instance zhavarovala.
LVM Thin Provisioning LVM „Thin Provisioning“
Disk Jednotka
The 'swap' area on your computer is used by the operating
system when running low on memory.
„swap“ je oblast datového úložiště počítače, která je používána operačním
systémem a to když mu začne docházet volná operační paměť.
The 'boot' area on your computer is where files needed
to start the operating system are stored.
„boot“ je oblast datového úložiště počítače, na které se nacházejí
soubory potřebné ke startu operačního systému.
The 'root' area on your computer is where core system
files and applications are stored.
„/“ (kořenový adresář) je oblast datového úložiště počítače, na které se nacházejí
základní soubory systému a aplikace.
The 'home' area on your computer is where all your personal
data is stored.
„home“ je oblast datového úložiště počítače, na které se nacházejí
všechna vaše uživatelská data.
The BIOS boot partition is required to enable booting
from GPT-partitioned disks on BIOS hardware.
Oddíl typu „BIOS boot“ je potřeba pro start z jednotky, s uspořádáním
oddílů typu GTP, na hardwaru s firmware typu BIOS.
The PReP boot partition is required as part of the
boot loader configuration on some PPC platforms.
Oddíl typu „PReP boot“ je potřeba jako součást nastavení zavaděče
systému na některých PPC platformách.
This hardware (or a combination thereof) is not supported by Red Hat. For more information on supported hardware, please refer to http://www.redhat.com/hardware. Tento hardware (nebo jeho kombinace) není firmou Red Hat podoporován. Další informace o podporovaném hardware naleznete na stránce http://www.redhat.com/hardware.
No disks detected. Please shut down the computer, connect at least one disk, and restart to complete installation. Nezjištěny žádné jednotky. Vypněte prosím počítač, připojte alespoň jednu jednotku datového úložiště a znovu spusťte instalaci.
No disks selected; please select at least one disk to install to. Nebyla vybrána žádná jednotka. Vyberte alespoň jednu, na kterou nainstalovat.
Simultaneous Multithreading (SMT) technology can provide performance improvements for certain workloads, but introduces several publicly disclosed security issues. You have the option of disabling SMT, which may impact performance. If you choose to leave SMT enabled, please read https://red.ht/rhel-smt to understand your potential risks and learn about other ways to mitigate these risks. Technologie Simultaneous Multithreading (SMT) může poskytnout zlepšení výkonu pro určité pracovní zatížení, ale zavádí několik veřejně dostupných bezpečnostních chyb. Máte možnost SMT zakázat, což může mít dopad na výkon. Pokud ponecháte SMT povoleno, přečtěte si prosím https://red.ht/rhel-smt pro pochopení potenciálních rizik a seznámení se s dalšími způsoby, jak tato rizika zmírnit.
Simultaneous Multithreading (SMT) may improve performance for certain workloads, but introduces several publicly disclosed security issues. You can disable SMT, which may impact performance. Please read https://red.ht/rhel-smt to understand potential risks and learn about ways to mitigate these risks. Simultaneous Multithreading (SMT) může zlepšit výkon pro určité pracovní zatížení, ale zavádí několik veřejně dostupných bezpečnostních chyb. Můžete SMT zakázat, což může mít dopad na výkon. Přečtěte si prosím https://red.ht/rhel-smt pro pochopení potenciálních rizik a seznámení se se způsoby, jak tato rizika zmírnit.
The password is empty. Heslo není vyplněné.
The passphrase is empty. Heslová fráze není vyplněná.
The passwords do not match. Zadání hesla se neshodují.
The passphrases do not match. Zadání heslové fréze se neshodují.
The passwords you entered were different. Please try again. Nezadali jste stejná hesla. Zkuste to znovu.