English Czech
Help! Nápověda
%s is now successfully installed and ready for you to use!
Go ahead and reboot your system to start using it!
Systém %s je nyní úspěšně nainstalován a připraven k použití!
Pokračujte restartováním počítače a začněte ho používat.
%s is now successfully installed and ready for you to use!
Go ahead and quit the application to start using it!
Systém %s je nyní úspěšně nainstalován a připraven k použití!
Pokračuje ukončením aplikace a začněte ho používat.