English Czech
Unable to create PID file Nedaří se vytvořit soubor s identifikátorem procesu (pid)
Anaconda is unable to create %s because the file already exists. Anaconda is already running, or a previous instance of anaconda has crashed. Anaconda nemůže vytvořit %s, protože tento soubor už existuje. To znamená, že Anaconda už je spuštěná, nebo její předchozí instance zhavarovala.
FOO FOO
BAR BAR
BAZ BAZ
%(product_name)s requires %(needed_ram)s MB of memory to install, but you only have %(total_ram)s MB on this machine.
%(product_name)s potřebuje pro svůj instalátor %(needed_ram)s MB operační paměti, ale na tomto počítači je k dispozici pouze %(total_ram)s MB.
The %(product_name)s graphical installer requires %(needed_ram)s MB of memory, but you only have %(total_ram)s MB.
%(product_name)s potřebuje pro svůj grafický instalátor %(needed_ram)s MB operační paměti, ale na tomto počítači je k dispozici pouze %(total_ram)s MB.

Press [Enter] to reboot your system.

Stisknutím klávesy [Enter] restartujte systém.
Not enough RAM Nedostatek operační paměti
Try the text mode installer by running:

'/usr/bin/liveinst -T'

from a root terminal.
Zkuste textový instalátor spuštěním:

„/usr/bin/liveinst -T“

z terminálu s právy správce systému (root).
Starting text mode. Spouštění textového režimu.
The installation cannot continue and the system will be rebooted Instalace nemůže pokračovat. Počítač bude restartován.
Press ENTER to continue Pokračujte stisknutím klávesy ENTER
Please ssh install@%s to begin the install. Instalaci zahajíte příkazem ssh install@%s.
Please ssh install@HOSTNAME to continue installation. V instalaci pokračujte příkazem ssh install@NAZEV_STROJE.
Installing software Instalace softwaru
Performing post-installation setup tasks Provádění poinstalačních úkonů
Downloading %(url)s (%(pct)d%%) Stahování %(url)s (%(pct)d%%)
Checking image checksum Ověřování kontrolního součtu obrazu
Downloading %(total_files)s RPMs, %(downloaded)s / %(total_size)s (%(percent)d%%) done. Stahuje se %(total_files)s RPM balíčků, %(downloaded)s / %(total_size)s (%(percent)d%%) hotovo.