English Czech
FOO FOO
BAR BAR
BAZ BAZ
Unable to create PID file Nedaří se vytvořit soubor s identifikátorem procesu (pid)
Anaconda is unable to create %s because the file already exists. Anaconda is already running, or a previous instance of anaconda has crashed. Anaconda nemůže vytvořit %s, protože tento soubor už existuje. To znamená, že Anaconda už je spuštěná, nebo její předchozí instance zhavarovala.
%(productName)s %(productVersion)s INSTALLATION INSTALACE %(productName)s %(productVersion)s
Unsupported Nepodporováno
LVM LVM
RAID RAID
Standard Partition Standardní oddíl
Btrfs Btrfs
LVM Thin Provisioning LVM „Thin Provisioning“
Disk Jednotka
The 'swap' area on your computer is used by the operating
system when running low on memory.
„swap“ je oblast datového úložiště počítače, která je používána operačním
systémem a to když mu začne docházet volná operační paměť.
The 'boot' area on your computer is where files needed
to start the operating system are stored.
„boot“ je oblast datového úložiště počítače, na které se nacházejí
soubory potřebné ke startu operačního systému.
The 'root' area on your computer is where core system
files and applications are stored.
„/“ (kořenový adresář) je oblast datového úložiště počítače, na které se nacházejí
základní soubory systému a aplikace.
The 'home' area on your computer is where all your personal
data is stored.
„home“ je oblast datového úložiště počítače, na které se nacházejí
všechna vaše uživatelská data.
The BIOS boot partition is required to enable booting
from GPT-partitioned disks on BIOS hardware.
Oddíl typu „BIOS boot“ je potřeba pro start z jednotky, s uspořádáním
oddílů typu GTP, na hardwaru s firmware typu BIOS.
The PReP boot partition is required as part of the
boot loader configuration on some PPC platforms.
Oddíl typu „PReP boot“ je potřeba jako součást nastavení zavaděče
systému na některých PPC platformách.
Start VNC Spustit VNC