The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Ukrainian
Random data quality: Якість випадкових даних:
As large as possible Якомога більше
What language would you like to use during the installation process? Яку мову ви хотіли б використовувати під час встановлення?
Keyboard layouts are not supported when using VNC.
However the settings will be used after the installation.
Якщо використовується VNC, ви не зможете скористатися підтримкою розкладок клавіатури.
Втім, параметри розкладки буде використано після встановлення системи.
You need to set up networking first if you want to use NTP Якщо ви хочете використовувати NTP, вам слід спочатку налаштувати доступ до мережі
Continuing with this action will reset all your partitioning selections to their current on-disk state. Якщо цю дію буде виконано, програма відновить поточний стан розподілу диска і відкине усі внесені вами зміни.