The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Context English Ukrainian
Btrfs Btrfs
After %d minutes, the installation will continue regardless of the amount of available entropy За %d хвилин встановлення буде продовжено, незалежно від об’єму отриманої ентропії.
Please provide VNC password (must be six to eight characters long).
You will have to type it twice. Leave blank for no password
Будь ласка, вкажіть пароль до VNC (має складатися з від шести до восьми символів).
Цей пароль слід буде вказати двічі. Не заповнюйте, якщо пароль не використовуватиметься.
Source changed - please verify Джерело змінено. Будь ласка, перевірте.
Use of this product is subject to the license agreement found at %s

Installation complete. Press return to quit
Використання цього продукту регулюється ліцензійною угодою, з якою можна ознайомитися тут: %s

Встановлення завершено. Натисніть Enter, щоб завершити роботу засобу встановлення.
Failed to set up installation source; check the repo url Не вдалося налаштувати джерело встановлення. Перевірте адресу сховища.
Failed to set up installation source; check the repo url and proxy settings Не вдалося налаштувати джерело встановлення. Перевірте адресу сховища та параметри проксі-сервера.
wheel, my-team (1245), project-x (29935) wheel, my-team (1245), project-x (29935)
_I will configure partitioning. Налаштовування розподілу в_ручну
The %(product_name)s graphical installer requires %(needed_ram)s MB of memory, but you only have %(total_ram)s MB
.
Для встановлення %(product_name)s у графічному режимі потрібно %(needed_ram)s МБ, маємо лише %(total_ram)s МБ.
GUI|Custom Partitioning|Devices and %d other і ще %d
TUI|Spoke Navigation yes yes