English Finnish
You have not specified a swap partition. %(requiredMem)s of memory is required to continue installation without a swap partition, but you only have %(installedMem)s. Et ole määrittänyt sivutus-osiota. %(requiredMem)s on suositeltu määrä keskusmuistia, jos asennusta jatketaan ilman sivutus-osiota, mutta järjestelmässäsi on muistia vain %(installedMem)s.
You have no working NTP server configured Toimivaa NTP-palvelinta ei ole asetettu
You haven't created any mount points for your %(product)s %(version)s installation yet. You can: Et ole luonut vielä yhtäkään liitoskohtaa %(product)s %(version)s -asennustasi varten.. Voit:
You'll set a passphrase next. Asetat seuraavaksi tunnuslauseen.
You may add a keyboard layout by selecting it below: Lisää näppäimistöasettelu valitsemalla se tästä:
You may <a href="">go back to the main menu</a> to complete other
installation options while this scan completes.
Voit <a href="">palata takaisin päävalikkoon</a> täydentääksesi muita
asennusvaihtoehdot, kun tämä tarkistus on valmis.
You may input a comma-separated list of group names and group IDs here. Groups that do not already exist will be created; specify their GID in parentheses. Voit kirjoittaa tähän pilkuilla erotetun luettelon ryhmän nimistä ja ryhmätunnuksista. Ryhmät, joita ei ole olemassa, luodaan; määritä niiden ryhmätunnisteet (GID) lainausmerkkeihin..
You must create a new file system on the root device. Juurilaitteelle on luotava uusi tiedostojärjestelmä.
You must include an Apple Bootstrap Partition on an Apple Partition Map-formatted disk. Sinun on lisättävä Apple-alkulatausosio Apple Partition Map :ksi alustetulle levylle.
You must include a PReP Boot Partition within the first 4GiB of an MBR- or GPT-formatted disk. Sinun on sisällytettävä PReP-käynnistysosio MBR:ksi tai GPT:ksi alustetun levyn ensimmäisiin 4 Git:hin.
You must include at least one disk as an install target. Sinun pitää lisätä vähintään yksi levy asennuskohteeksi.
You must include at least one MBR-formatted disk as an install target. Sinun pitää lisätä vähintään yksi MBR:ksi alustettu levy asennuskohteeksi.
You must include at least one MBR- or DASD-formatted disk as an install target. Sinun pitää lisätä vähintään yksi MBR:ksi tai DASD:ksi alustettu levy asennuskohteeksi.
You must include at least one MBR- or GPT-formatted disk as an install target. Sinun pitää lisätä vähintään yksi MBR:ksi tai GPT:ksi alustettu levy asennuskohteeksi.
You must set a password Salasana on määritettävä
You need to configure the network to use a network installation source. Sinun tulee määrittää verkon asetukset, jotta voit käyttää verkkoasennuslähdettä.
You need to set up networking first if you want to use NTP Jos haluat käyttää NTP:tä, verkkoyhteyden asetukset on tehtävä ensin
Your BIOS-based system needs a special partition to boot from a GPT disk label. To continue, please create a 1MiB 'biosboot' type partition. BIOS-pohjainen järjestelmäsi tarvitsee erityisen osion käynnistääkseen GPT-levytarrasta. Jatkaaksesi, luo 1 Mt: n 'biosboot'-tyyppinen osio.
Your current <a href="" title="%(tooltip)s"><b>%(product)s</b> software selection</a> requires <b>%(total)s</b> of available space, including <b>%(software)s</b> for software and <b>%(swap)s</b> for swap space. <a href="" title="%(tooltip)s">Ohjelmistovalinta <b>%(product)s</b></a> vaatii yhteensä <b>%(total)s</b> levytilaa, josta <b>%(software)s</b> ohjelmistolle ja <b>%(swap)s</b> sivutustilaksi.
Your current <b>%(product)s</b> software selection requires <b>%(total)s</b> of available space, including <b>%(software)s</b> for software and <b>%(swap)s</b> for swap space. Ohjelmistovalinta <b>%(product)s</b> vaatii yhteensä <b>%(total)s</b> levytilaa, josta <b>%(software)s</b> ohjelmistolle ja <b>%(swap)s</b> sivutustilaksi.