Context English Finnish
GUI|Installation Destination|Filter|zSeries|WWPN _WWPN: _WWPN:
WWPN WWPN
WWPN: WWPN:
X was unable to start on your machine. Would you like to start VNC to connect to this computer from another computer and perform a graphical installation or continue with a text mode installation? X ei kyennyt käynnistymään tällä koneella. Haluatko käynnistää VNC:n, jotta voit yhdistää tähän tietokoneeseen toiselta koneelta ja suorittaa graafisen asennuksen, vai jatkaa asennusta tekstitilassa?
GUI|Yes No Dialog _Yes _Kyllä
GUI|Main _Yes _Kyllä
You are currently running Fedora from live media.
You can install Fedora now, or choose "Install to Hard Drive" in the Activities Overview at any later time.
Käytät nyt Fedoraa Live-medialta.
Voit asentaa Fedoran nyt tai valita "Asenna levylle":n Toiminnot-yleiskatsauksesta milloin tahansa myöhemmin.
You can choose "Install to Hard Drive"
in the Activities Overview at any later time.
Voit valita "Asenna kiintolevylle"
Toiminnot:n yleiskatsauksessa milloin tahansa myöhemmin.
You can remove existing file systems you no longer need to free up space for this installation. Removing a file system will permanently delete all of the data it contains. Voit poistaa olemassa olevan tiedostojärjestelmän vapauttaaksesi tilaa asennukselle. Tiedostojärjestelmän poisto tuhoaa pysyvästi kaiken sillä olevan datan.
You can remove or insert additional disks at this time and press 'Rescan Disks' below for the changes to take effect. Voit poistaa tai asettaa lisää levyjä tällä hetkellä ja painaa alla olevaa vaihtoehtoa 'Skannaa levyt uudelleen', jotta muutokset astuvat voimaan.


You chose to connect to a listening vncviewer.
This does not require a password to be set. If you
set a password, it will be used in case the connection
to the vncviewer is unsuccessfulValitsit kuuntelevaan vncvieweriin yhdistämisen.
Tämä ei vaadi salasanan asettamista. Jos asetat
salasanan, sitä käytetään mikäli vncvieweriin
yhdistäminen ei onnistuYou chose to execute vnc with a password.Valitsit vnc:n suorittamisen ilman salasanaa.

You don't have any Linux partitions.
Sinulla ei ole yhtäkään Linux-osiota.
You don't have enough space available to install <b>%(product)s</b>, even if you used all of the free space available on the selected disks. Sinulla ei ole tarpeeksi tilaa <b>%(product)s</b>:n asentamiseen, vaikka olisit käyttänyt kaiken saatavilla olevan vapaan tilan valituilla levyillä.
You have chosen to encrypt some of your data. You will need to create a passphrase that you will use to access your data when you start your computer. Olet päättänyt salata osan tiedoistasi. Sinun tulee asettaa tunnuslause, jonka annat jatkossa käynnistäessäsi tietokoneen.
You have chosen to skip boot loader installation. Your system may not be bootable. Päätit ohittaa käynnistyslataajan asentamisen. Järjestelmäsi ei välttämättä ole käynnistettävissä.
You have not created a bootable partition. Eti ole luonut käynnistysosiota.
You have not defined a root partition (/), which is required for installation of %s to continue. Et ole valinnut juuriosiota (/), jota tarvitaan, jotta %s-asennusta voidaan jatkaa.
You have not specified a swap partition. Although not strictly required in all cases, it will significantly improve performance for most installations. Et ole määrittänyt sivutus-osiota. Vaikka sitä ei kaikissa olosuhteissa tarvita, se parantaa merkittävästi järjestelmän suorituskykyä useimmissa asennuksissa.
You have not specified a swap partition. %(requiredMem)s of memory is recommended to continue installation without a swap partition, but you only have %(installedMem)s. Et ole määrittänyt sivutus-osiota. %(requiredMem)s on suositeltu määrä keskusmuistia, jos asennusta jatketaan ilman sivutus-osiota, mutta järjestelmässäsi on muistia vain %(installedMem)s.