English Finnish
FOO FOO
BAR BAR
BAZ BAZ
Unable to create PID file PID-tiedoston luominen ei onnistu
Anaconda is unable to create %s because the file already exists. Anaconda is already running, or a previous instance of anaconda has crashed. Anaconda ei voi luoda tiedostoa %s, koska se on jo olemassa. Anaconda on jo käynnissä tai kaatunut edellisellä suorituskerralla.
Host name cannot be None or an empty string. Isäntänimi ei voi olla None tai tyhjä merkkijono.
Host name must be 64 or fewer characters in length. Isäntänimi voi sisältää korkeintaan 64 merkkiä.
Local host name must not end with period '.'. Paikallinen isäntänimi ei saa päättyä pisteeseen '.'.
Host names can only contain the characters 'a-z', 'A-Z', '0-9', '-', or '.', parts between periods must contain something and cannot start or end with '-'. Isäntänimet voivat sisältää vain seuraavia merkkejä: 'a–z', 'A–Z', '0–9', '-', tai '.', pisteen molemmin puolin on oltava merkkejä eikä se saa alkaa tai päättyä '-':lla.
Unknown Tuntematon
Status not available Tilatieto ei saatavilla
Connecting... Yhdistetään...
Disconnecting... Katkaistaan yhteys...
Wired (%(interface_name)s) connected Langallinen (%(interface_name)s) yhdistetty
Wireless connected to %(access_point)s Langaton yhteys %(access_point)s:hen
Bond %(interface_name)s (%(list_of_ports)s) connected Sidos %(interface_name)s (%(list_of_ports)s) kytketty
Team %(interface_name)s (%(list_of_ports)s) connected Joukkue %(interface_name)s (%(list_of_ports)s) kytketty
Bridge %(interface_name)s (%(list_of_ports)s) connected Silta %(interface_name)s (%(list_of_ports)s) kytketty
VLAN %(interface_name)s (%(parent_device)s, ID %(vlanid)s) connected VLAN %(interface_name)s (%(parent_device)s, ID %(vlanid)s) yhdistetty
Connected: %(list_of_interface_names)s Yhdistetty: %(list_of_interface_names)s