Context English Finnish
GUI|Date and Time : :
{}. {} {}. {}
$0 selected $0 valittu
0 GB 0 Gt
0 MB 0 Mt
GUI|Date and Time 24-_hour 24-_tunti
<a href="">Click for details.</a> <a href="">Napsauta saadaksesi lisätietoja.</a>
Your current <a href="" title="%(tooltip)s"><b>%(product)s</b> software selection</a> requires <b>%(total)s</b> of available space, including <b>%(software)s</b> for software and <b>%(swap)s</b> for swap space. <a href="" title="%(tooltip)s">Ohjelmistovalinta <b>%(product)s</b></a> vaatii yhteensä <b>%(total)s</b> levytilaa, josta <b>%(software)s</b> ohjelmistolle ja <b>%(swap)s</b> sivutustilaksi.
GUI|Spoke _Time & Date _Aika ja päiväys
TIME & DATE AIKA JA PÄIVÄYS
Timezone settings Aikavyöhykeasetukset
%s timezone aikavyöhyke %s
Timezone: %s
Aikavyöhyke: %s
Timezone is not set. Aikavyöhykettä ei ole asetettu.
At least one of your swap devices does not have a UUID, which is common in swap space created using older versions of mkswap. These devices will be referred to by device path in /etc/fstab, which is not ideal since device paths can change under a variety of circumstances. Ainakin yhdellä sivutus-laitteella ei ole UUID:tä, mikä on tyypillistä vanhemmilla mkswapin versioilla tehdyille sivutus-laitteille. Näihin laitteisiin viitataan /etc/fstab-tiedostossa laitepolulla, joka ei ole paras tapa, koska laitepolut voivat muuttua eri syistä.
Time settings Ajan asetukset
GUI|Subscription|Authetication|Activation Key Activation _Key Aktivointiavain
Activation Key Aktivointiavain
Activation key set. Aktivointiavain asetettu.
GUI|Selected Disks Dialog _Do not install boot loader _Älä asenna käynnistyslatainta