English Finnish
SYSTEM JÄRJESTELMÄ
USER SETTINGS KÄYTTÄJÄASETUKSET
CUSTOMIZATION MUKAUTUS
LOCALIZATION KOTOISTUS
SOFTWARE OHJELMISTO
Help! Apua!
Please complete items marked with this icon before continuing to the next step. Viimeistele kaikki tällä kuvakkeella merkityt kohdat ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.
Rescanning disks finished. Levyt on tutkittu uudelleen.
The following nodes were discovered using the iSCSI initiator <b>%(initiatorName)s</b> using the portal IP address <b>%(portalAddress)s</b>. Please select which nodes you wish to log into: Seuraavat solmut löydettiin käyttämällä iSCSI-initiaattoria <b>%(initiatorName)s</b> käyttämällä portaalin IP-osoitetta <b>%(portalAddress)s</b>. Valitse solmut, joihin haluat kirjautua:
Unknown Tuntematon
DATA DATA
You haven't created any mount points for your %(product)s %(version)s installation yet. You can: Et ole luonut vielä yhtäkään liitoskohtaa %(product)s %(version)s -asennustasi varten.. Voit:
Create new mount points by clicking the '+' button. Luo uusia liitoskohtia napsauttamalla ”+”-painiketta.
Or, assign new mount points to existing partitions after selecting them below. Tai vaihtoehtoisesti määritä uusia liitoskohtia olemassa oleviin osioihin valitsemalla ne ensin alta.
Preserve Säilytä
Shrink Kutista
Delete Poista
Installation requires a total of <b>%s</b> for system data. Asennus vaatii yhteensä <b>%s</b> järjestelmän tietoja varten.
This device contains the installation source. Tämä laite sisältää asennuslähteen.
%(freeSize)s of %(devSize)s %(freeSize)s / %(devSize)s