Context English Finnish
GUI|Installation Destination|Filter _zSeries Devices _zSeries-laitteet
zFCP zFCP
You will have to press <b>Done</b> twice to confirm it. Paina <b>Valmis</b> kahdesti vahvistaaksesi sen.
You selected disk %(selected)s, which contains devices that also use unselected disk %(unselected)s. You must select or de-select these disks as a set. Valitsit levyn %(selected)s, joka sisältää laitteita, jotka käyttävät myös valitsematonta levyä %(unselected)s. Sinun on valittava nämä levyt tai poistettava niiden valinta sarjana.
Your system has been mounted under %(mountpoint)s.

If you would like to make the root of your system the root of the active system, run the command:

chroot %(mountpoint)s

Järjestelmäsi on liitetty kohtaan %(mountpoint)s.

Jos haluat tehdä järjestelmän juuresta aktiivisen järjestelmän juuren, suorita komento:

'chroot %(mountpoint)s'

Your %s must be on a separate partition or LV. %s:n on oltava erillisessä osiossa tai LV:ssä.
Your root partition must be on a device of type: %s. Juuriosiosi on oltava laitteessa tyyppiä: %s.
Your %(mount)s partition size is lower than required %(size)s. %(mount)s-osiosi on pienempi kuin vaadittu %(size)s.
Your %(mount)s partition is too small for %(format)s formatting (allowable size is %(minSize)s to %(maxSize)s) Osiosi %(mount)s on liian pieni %(format)s:n alustamiseen (sallittu koko on %(minSize)s:sta %(maxSize)s een)
Your %(mount)s partition is too large for %(format)s formatting (allowable size is %(minSize)s to %(maxSize)s) Osiosi %(mount)s on liian iso %(format)s:n alustamiseen (sallittu koko on %(minSize)s:sta %(maxSize)s:een)
Your %(mount)s partition is less than %(size)s which is lower than recommended for a normal %(productName)s install. %(mount)s-osiosi koko on alle %(size)s, joka on vähemmän kuin normaalille %(productName)s -asennukselle suositellaan.
Your customizations will result in the following changes taking effect after you return to the main menu and begin installation: Mukautuksesi seurauksena seuraavat muutokset tulevat voimaan, kun palaat päävalikkoon ja aloitat asennuksen:
Your current <b>%(product)s</b> software selection requires <b>%(total)s</b> of available space, including <b>%(software)s</b> for software and <b>%(swap)s</b> for swap space. Ohjelmistovalinta <b>%(product)s</b> vaatii yhteensä <b>%(total)s</b> levytilaa, josta <b>%(software)s</b> ohjelmistolle ja <b>%(swap)s</b> sivutustilaksi.
Your current <a href="" title="%(tooltip)s"><b>%(product)s</b> software selection</a> requires <b>%(total)s</b> of available space, including <b>%(software)s</b> for software and <b>%(swap)s</b> for swap space. <a href="" title="%(tooltip)s">Ohjelmistovalinta <b>%(product)s</b></a> vaatii yhteensä <b>%(total)s</b> levytilaa, josta <b>%(software)s</b> ohjelmistolle ja <b>%(swap)s</b> sivutustilaksi.
Your BIOS-based system needs a special partition to boot from a GPT disk label. To continue, please create a 1MiB 'biosboot' type partition. BIOS-pohjainen järjestelmäsi tarvitsee erityisen osion käynnistääkseen GPT-levytarrasta. Jatkaaksesi, luo 1 Mt: n 'biosboot'-tyyppinen osio.
You need to set up networking first if you want to use NTP Jos haluat käyttää NTP:tä, verkkoyhteyden asetukset on tehtävä ensin
You need to configure the network to use a network installation source. Sinun tulee määrittää verkon asetukset, jotta voit käyttää verkkoasennuslähdettä.
You must set a password Salasana on määritettävä
You must include at least one MBR- or GPT-formatted disk as an install target. Sinun pitää lisätä vähintään yksi MBR:ksi tai GPT:ksi alustettu levy asennuskohteeksi.
You must include at least one MBR- or DASD-formatted disk as an install target. Sinun pitää lisätä vähintään yksi MBR:ksi tai DASD:ksi alustettu levy asennuskohteeksi.