The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.
Context English Finnish
GUI|Installation Destination|Filter _zSeries Devices _zSeries-laitteet
To use zFCP disks, you must provide the device number, WWPN, and LUN configured for the device. zFCP-levyjen käyttämiseksi, sinun on annettava laitteelle määritetty laitteen numero, WWPN ja LUN.
Discovering zFCP devices. This may take a moment... zFCP-laitteiden etsiminen. Tämä voi viedä hetken ...
zFCP zFCP
Tried to use undefined partition "{}" in Volume Group specification Yritti käyttää määrittelemätöntä osiota "{}" taltioryhmän määrityksessä
Tried to use undefined partition "{}" in RAID specification. Yritetty käyttää määrittelemätöntä osiota "{}" RAID-määrityksissä.
Tried to use undefined partition "{}" in Btrfs volume specification. Yritetty käyttää määrittelemätöntä osiota "{}" Btrfs-taltion määrityksissä.
Will try to connect again in 15 seconds... Yritetään uudelleen 15 sekunnin kuluttua...
Attempting to start vncconfig Yritetään käynnistää vncconfig:ia
GUI|Advanced Storage|iSCSI|Login|Retry Retry _Log In Yritä uudelleen _kirjautua sisään
GUI|Advanced Storage|zFCP|Retry Discovery _Retry Discovery _Yritä uudelleen etsintää
GUI|Advanced Storage|iSCSI|Configure|Retry _Retry Discovery _Yritä uudelleen etsintää
GUI|Advanced Storage|DASD|Configure _Retry Discovery _Yritä uudelleen etsintää
GUI|Storage Detailed Error Dialog _Retry _Yritä uudelleen
Administrator Ylläpitäjä
Extra characters in proxy URL Ylimääräisiä merkkejä välityspalvelimen URL:ssä
Private key password: Yksityisen avaimen salasana:
Single Yksittäinen
1 subscription attached to the system yksi järjestelmään liitetty tilaus
Disconnected Yhteys katkaistu