English Finnish
IPv6 Address: %(addr)s/%(prefix)d
IPv6-osoite: %(addr)s/%(prefix)d
Network configuration is not available. Verkon kokoonpano ei ole saatavilla.
Host Name: %s
Tietokoneen nimi: %s
Current host name: %s
Nykyinen isäntänimi: %s
Host Name Tietokoneen nimi
Set host name Määritä isäntänimi
Configure device %s Määritä asetukset laitteelle %s
Host name is not valid: %s Isäntänimi ei ole kelvollinen: %s
Device configuration Laitteen kokoonpano
IPv4 address or %s for DHCP IPv4-osoite tai %s DHCP:lle
IPv4 netmask IPv4-verkkopeite
IPv4 gateway IPv4-yhdyskäytävä
IPv6 address[/prefix] or %(auto)s for automatic, %(dhcp)s for DHCP, %(ignore)s to turn off IPv6-osoite[/prefiksi] tai %(auto)s automaattisille asetuksille, %(dhcp)s DHCP:lle, %(ignore)s ottaaksesi pois käytöstä
IPv6 default gateway IPv6-oletusyhdyskäytävä
Nameservers (comma separated) Nimipalvelimet (pilkuin erotettuna)
Connect automatically after reboot Yhdistä automaattisesti uudelleenkäynnistyksen jälkeen
Apply configuration in installer Ota asetukset käyttöön asentimessa
Configuring device %s. Määritetään laitetta %s.
Configuration not saved: netmask missing in static configuration Asetuksia ei tallennettu: verkkopeite puuttuu staattisesta asetuksesta
Default spoke title Vaiheen oletusotsikko