English Finnish
Error downloading package metadata Virhe ladattaessa pakettien metadataa
%(productName)s %(productVersion)s installation %(productName)s %(productVersion)s -asennus
%(productName)s %(productVersion)s installation on host %(name)s %(productName)s %(productVersion)s -asennusohjelma koneessa %(name)s
Attempting to connect to vnc client on host %s... Otetaan yhteyttä VNC-asiakkaaseen koneella %s...
Connected! Yhdistetty!
Will try to connect again in 15 seconds... Yritetään uudelleen 15 sekunnin kuluttua...
Giving up attempting to connect after %d try!
Lopetetaan yrittäminen %d yrityskerran jälkeen!
Attempting to start vncconfig Yritetään käynnistää vncconfig:ia
Please manually connect your vnc client to %s to begin the install. Ota manuaalisesti yhteys VNC-palvelimeen %s aloittaaksesi asennuksen.
Please manually connect your vnc client to IP-ADDRESS:%s to begin the install. Switch to the shell (Ctrl-B 2) and run 'ip addr' to find the IP-ADDRESS. Yhdistä VNC-asiakas manuaalisesti tähän IP-OSOITE:%s aloittaaksesi asennuksen. Vaihda kuoreen (Ctrl-B 2) ja suorita 'ip addr' löytääksesi IP-OSOITE.
Starting VNC... Käynnistetään VNC:tä...
The VNC server is now running. VNC-palvelin on nyt käynnissä.


You chose to connect to a listening vncviewer.
This does not require a password to be set. If you
set a password, it will be used in case the connection
to the vncviewer is unsuccessfulValitsit kuuntelevaan vncvieweriin yhdistämisen.
Tämä ei vaadi salasanan asettamista. Jos asetat
salasanan, sitä käytetään mikäli vncvieweriin
yhdistäminen ei onnistuWARNING!!! VNC server running with NO PASSWORD!
You can use the vncpassword=PASSWORD boot option
if you would like to secure the server.VAROITUS! VNC-palvelin on käynnissä ILMAN SALASANAA!
Voit käyttää käynnistysvaihtoehtoa 'vncpassword=<SALASANA>'
tehdäksesi palvelimen turvalliseksi.You chose to execute vnc with a password.Valitsit vnc:n suorittamisen ilman salasanaa.Unknown Error. Aborting.Tuntematon virhe. Keskeytetään.

VNC password must be six to eight characters long.
Please enter a new one, or leave blank for no password.
VNC-salasanan pitää olla vähintään kuudesta kahdeksaan merkkiä pitkä.
Syötä uusi salasana tai jätä tyhjäksi, niin salasanaa ei käytetä.
Snapshot: origin "{}" doesn't exist! Tilannevedos alkuperä "{}" on jo olemassa!
Snapshot: origin "{}" of snapshot "{}" is not a valid thin LV device. Tilannevedos: alkuperä "{}" tilannevedosta "{}" ei ole kelvollinen ohut LV-laite.
Snapshot {} already exists. Tilannevedos "{}" on jo olemassa.