English Finnish
Unable to create PID file PID-tiedoston luominen ei onnistu
Anaconda is unable to create %s because the file already exists. Anaconda is already running, or a previous instance of anaconda has crashed. Anaconda ei voi luoda tiedostoa %s, koska se on jo olemassa. Anaconda on jo käynnissä tai kaatunut edellisellä suorituskerralla.
FOO FOO
BAR BAR
BAZ BAZ
Unsupported Ei tuettu
LVM LVM
RAID RAID
Standard Partition Tavallinen osio
Btrfs Btrfs
LVM Thin Provisioning LVM -ohut resurssien määritys ja tarjoaminen
Disk Levy
The 'swap' area on your computer is used by the operating
system when running low on memory.
Tätä tietokoneesi sivutus-aluetta käyttöjärjestelmä käyttää,
kun muisti on vähissä.
The 'boot' area on your computer is where files needed
to start the operating system are stored.
Tietokoneen käynnistys-alueelle tallennetaan järjestelmän
käynnistyksessä tarvittavat tiedostot.
The 'root' area on your computer is where core system
files and applications are stored.
Tietokoneesi root-alueelle tallennetaan ydinjärjestelmän
tiedostot ja sovellukset.
The 'home' area on your computer is where all your personal
data is stored.
Tietokoneen 'koti'-alueelle tallennetaan kaikki omat tiedostosi.
The BIOS boot partition is required to enable booting
from GPT-partitioned disks on BIOS hardware.
BIOS-käynnistysosio tarvitaan BIOS-laitteistoa
GPT-osioiduilta levyiltä käynnistettäessä.
The PReP boot partition is required as part of the
boot loader configuration on some PPC platforms.
PReP-käynnistysosio vaaditaan osana käynnistyslataimen
kokoonpano joillakin PPC-alustoilla.
No host url Ei isäntä-URL:ta
malformed URL, cannot parse it. virheellinen URL, jäsentäminen ei onnistu.