The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Context English Bulgarian
Bridge %(interface_name)s (%(list_of_ports)s) connected Обединеният %(interface_name)s (%(list_of_slaves)s) е свързан
VLAN %(interface_name)s (%(parent_device)s, ID %(vlanid)s) connected VLAN %(interface_name)s (%(parent_device)s, ID %(vlanid)s) е свързан
Connected: %(list_of_interface_names)s Свързан: %(list_of_interface_names)s
Not connected Не е свързан
No network devices available Няма достъпни мрежови устройства
CUSTOMIZATION ПРОМЯНА
SOFTWARE СОФТУЕР
SYSTEM СИСТЕМА
USER SETTINGS ПОТРЕБИТ. НАСТРОЙКИ
LOCALIZATION ЛОКАЛИЗАЦИЯ
GUI|Spoke _Time & Date Час & да_та
Restoring hardware time... Възстановяване на часовника от хардуера...
%s timezone %s часова зона
Invalid timezone Невалидна часова зона
Nothing selected Няма нищо избрано
PM PM
AM AM
You need to set up networking first if you want to use NTP Ако искате да ползвате NTP, настройте първо работата в мрежа
You have no working NTP server configured Нямате конфигурирани работещи NTP сървъри
GUI|Spoke _Installation Destination Местоположение на инсталацията