Context English Irish
local ISO file comhad ISO logánta
Base environment Buntimpeallacht
User creation Cruthú úsáideora
No user will be created Ní chrutheoidh úsáideoir
You must set a password Ní mór duit focal faire a shocrú
Administrator %s will be created Crutheoidh riarthóir %s
User %s will be created Crutheoidh úsáideoir %s
Shell Blaosc
Start shell Tosaigh blaosc
Language settings Socruithe teangacha
Available locales Logchaighdeáin ar fáil
Available languages Teangacha ar fáil
CUSTOMIZATION SAINCHEAPADH
LOCALIZATION LOGÁNÚ
SYSTEM CÓRAS
SOFTWARE BOGEARRAÍ
USER SETTINGS SOCRUITHE ÚSÁIDEOIRÍ
Help! Cabhair!
GUI|Detailed Error Dialog _Quit _Scoir
WELCOME TO %(name)s %(version)s. FÁILTE GO %(name)s %(version)s.