The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Context English Ukrainian
GUI|Date and Time : :
0 GB 0 ГБ
0 MB 0 МБ
GUI|Date and Time 24-_hour 24-_годинний
<a href="">Click for details.</a> <a href="">Натисніть, щоб дізнатися більше.</a>
Alt + Shift to switch layouts. Alt + Shift для перемикання розкладок.
Anaconda is unable to create %s because the file already exists. Anaconda is already running, or a previous instance of anaconda has crashed. Anaconda не вдалося створити %s, оскільки цей файл вже існує. Anaconda вже запущено або попередній екземпляр процесу anaconda завершив роботу у аварійному режимі.
TUI|Spoke Navigation b b
TUI|Spoke Navigation|Language Support b b
TUI|Spoke Navigation|Time Settings b b
<b>%(count)s disk; %(size)s reclaimable space</b> (in file systems) <b>%(count)s диск; %(size)s придатного місця</b> (у файлових системах)
/boot/efi must be on a device of type {type} or {another} /boot/efi має бути розташовано на пристрої типу {type} або {another}
%(bootloader_stage2_description)s cannot be on an iSCSI disk which is not configured in iBFT. %(bootloader_stage2_description)s не може перебувати на диску iSCSI, який не налаштовано у iBFT.
Btrfs Btrfs
<b>Warning:</b> All storage changes made using the installer will be lost when you press 'Rescan Disks'. <b>Попередження:</b> якщо ви натиснете кнопку «Повторний пошук дисків», всі зміни у налаштуваннях пристроїв зберігання даних, внесені програмою для встановлення системи, буде втрачено.
<b>Warning</b>: All storage changes made using the installer will be lost when you choose to format. <b>Попередження:</b> якщо ви натиснете кнопку форматування, усі зміни у у розподілі пристроїв зберігання даних, внесені програмою для встановлення системи, буде втрачено.
<b>You don't have enough space available to install %(productName)s</b>, even if you used all of the free space available on the selected disks. You could add more disks for additional space, modify your software selection to install a smaller version of <b>%(productName)s</b>, or quit the installer. <b>У вас недостатньо вільного місця для встановлення %(productName)s</b>, його не вистачить, навіть якщо ви використаєте все вільне місце на позначених дисках. Ви могли б додати диски з додатковим місцем, внести зміни до вашого набору програмного забезпечення з метою встановлення звуженої версії <b>%(productName)s</b> або перервати встановлення.
<b>You don't have enough space available to install %s</b>. You can shrink or remove existing partitions via our guided reclaim space tool, or you can adjust your partitions on your own in the custom partitioning interface. <b>У системі недостатньо місця для встановлення %s</b>. Ви можете стиснути або вилучити наявні розділи за допомогою засобу отримання додаткового місця або скоригувати розміри розділів власноруч за допомогою інтерфейсу нетипового розподілу дисків.
TUI|Spoke Navigation c c
GUI|Installation Destination|Filter|zSeries|CCW _CCW: _CCW: