The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Ukrainian
boot loader stage2 device %(stage2dev)s is on a multi-disk array, but boot loader stage1 device %(stage1dev)s is not part of this array. The stage1 boot loader will only be installed to a single drive. пристрій stage2 завантажувача, %(stage2dev)s, є частиною багатодискового масиву, а пристрій stage1 завантажувача, %(stage1dev)s, — ні. Завантажувач stage1 буде встановлено лише на окремий диск.
GRUB2 does not support installation to a partition. У GRUB2 не передбачено підтримки встановлення на розділ.
GRUB2 encrypted password must be in grub.pbkdf2 format. Зашифрований пароль GRUB2 має бути у форматі grub.pbkdf2.
/boot file system Файлова система /boot
RAID sets that contain '%(desc)s' must have one of the following raid levels: %(raid_level)s. Набори RAID, які містять «%(desc)s», мають належати до одного з таких рівнів RAID: %(raid_level)s.
RAID sets that contain '%(desc)s' must have one of the following metadata versions: %(metadata_versions)s. Набори RAID, що містять «%(desc)s», мають належати до однієї з таких версій метаданих: %(metadata_versions)s.
RAID sets that contain '%(desc)s' must have one of the following device types: %(types)s. Набори RAID, що містять «%(desc)s», мають зберігатися на пристрої одного з таких типів: %(types)s.
%(name)s must have one of the following disklabel types: %(types)s. %(name)s має бути позначено міткою одного з таких типів: %(types)s.
%(desc)s cannot be of type %(type)s. %(desc)s не може належати до типу %(type)s.
%(desc)s must be mounted on one of %(mountpoints)s. %(desc)s має бути змонтовано до одного з каталогів: %(mountpoints)s.
%(desc)s must be between %(min)d and %(max)d MB in size %(desc)s має бути розміром від %(min)d до %(max)d МБ
%(desc)s must not be smaller than %(min)dMB. Розмір %(desc)s має перевищувати %(min)d МБ.
%(desc)s must not be larger than %(max)dMB. %(desc)s не повинен перевищувати за розміром %(max)d МБ.
%(desc)s must be within the first %(max_end)s of the disk. %(desc)s має перебувати у перших %(max_end)s МБ диска.
%s must be on a primary partition. %s має зберігатися на основному розділі.
Boot loader stage1 device cannot be on an iSCSI disk which is not configured in iBFT. Пристрій завантажувача stage1 не може перебувати на диску iSCSI, який не налаштовано у iBFT.
%s cannot be on an encrypted block device. %s не може зберігатися на зашифрованому блоковому пристрої.
%(bootloader_stage2_description)s cannot be on an iSCSI disk which is not configured in iBFT. %(bootloader_stage2_description)s не може перебувати на диску iSCSI, який не налаштовано у iBFT.
%(desc)s cannot be of type %(type)s %(desc)s не може належати до типу %(type)s
boot loader device пристрій завантажувача