English Finnish
Unable to unpack archive Arkistoa ei voitu purkaa
Unable to save archive Arkistoa ei voitu tallentaa
Architecture Arkkitehtuuri
Architectures Arkkitehtuurit
There are %d files in the '%s' directory. Only a single archive is supported at the moment %d tiedostoa on hakemistossa '%s'. Tällä hetkellä tuetaan vain yhtä arkistoa
First retrace Ensimmäinen jäljitys
Invalid URL Epäkelpo URL
Failed Epäonistui
Denied jobs Evätyt työt
Unable to create working directory Hakemistoa ei voitu luoda
Shared object name Jaetun objektin nimi
Retraced packages Jäljitetyt paketit
Retrace server is fully loaded at the moment Jäljityspalvelin on tällä hetkellä täysin ladattu
Release Julkaisu
Releases Julkaisut
Build-id Koonti-id
Count Luku
Specified archive format is not supported Määritettyä arkistomuotoa ei tueta
Specified archive is too large Määritetty arkisto on liian suuri
There is no backtrace for the specified task Määritetylle tehtävälle ei ole jäljitysjälkeä