English Finnish
Architecture Arkkitehtuuri
Architectures Arkkitehtuurit
At the moment the server is loaded for %d%% (running %d out of %d jobs). Tällä hetkellä palvelimella on ladattuna %d%% (käynnissä %d %d työstä).
Both HTTP and HTTPS are allowed. Using HTTPS is strictly recommended because of security reasons. Molemmat HTTP ja HTTPS sallitaan. HTTPS:n käyttöä suositellaan tietoturvasyiden vuoksi.
Build-id Koonti-id
Count Luku
Denied jobs Evätyt työt
Failed Epäonistui
File '%s' is not allowed to be in the archive Tiedosto '%s' ei ole sallittu arkistossa
First retrace Ensimmäinen jäljitys
Global statistics Yleiset tilastot
Interactive tasks were disabled by server administrator Palvelimen järjestelmänvalvoja poisti vuorovaikutteiset tehtävät käytöstä
Invalid password Väärä salasana
Invalid URL Epäkelpo URL
Missing build-ids Puuttuvat koonti-id:t
Name Nimi
Only the secure HTTPS connection is now allowed by the server. HTTP requests will be denied. Palvelin hyväksyy vain turvalliset HTTPS-yhteydet. HTTP-pyynnöt evätään.
Release Julkaisu
Releases Julkaisut
Required file '%s' is missing Vaadittua tiedostoa '%s' ei löydy