English Ukrainian
& [-vsp] -L[PREFIX] [PROBLEM_DIR]
or: & [-vspy] -e EVENT PROBLEM_DIR
or: & [-vspy] -d PROBLEM_DIR
or: & [-vspy] -x PROBLEM_DIR
& [-vsp] -L[ПРЕФІКС] [КАТАЛОГ_ПРОБЛЕМИ]
або & [-vspy] -e ПОДІЯ КАТАЛОГ_ПРОБЛЕМИ
або & [-vspy] -d КАТАЛОГ_ПРОБЛЕМИ
або & [-vspy] -x КАТАЛОГ_ПРОБЛЕМИ
List possible events [which start with PREFIX] Список записів можливих подій [що починаються з ПРЕФІКС]
Run only these events Запустити лише ці події
Remove PROBLEM_DIR after reporting Вилучити КАТАЛОГ_ПРОБЛЕМИ після створення звіту
Expert mode Режим експерта
Display version and exit Показати номер версії і вийти
Noninteractive: don't ask questions, assume 'yes' Неінтерактивний режим: не задавати питань, на всі питання відповідати «так»
Log to syslog Записувати до журналу syslog
Add program names to log Додати назви програм до журналу
# This field is read only
# Значення у цьому полі не можна змінювати
# Describe the circumstances of this crash below # Опишіть обставини цього збою нижче
# Backtrace
# Check that it does not contain any sensitive data (passwords, etc.)
# Зворотне трасування
# Не забудьте вилучити з цих даних будь-які конфіденційні дані (паролі тощо)
# Architecture # Архітектура
# Command line # Командний рядок
# Component # Компонент
# Core dump # Дамп ядра
# Executable # Виконуваний файл
# Kernel version # Версія ядра
# Package # Пакунок
# Reason of crash # Причина збою