English Hungarian
& [-vsp] -L[PREFIX] [PROBLEM_DIR]
or: & [-vspy] -e EVENT PROBLEM_DIR
or: & [-vspy] -d PROBLEM_DIR
or: & [-vspy] -x PROBLEM_DIR
& [-vsp] -L[ELŐTAG] [PROBLÉMA_KÖNYVTÁR]
vagy: & [-vspy] -e ESEMÉNY PROBLÉMA_KÖNYVTÁR
vagy: & [-vspy] -d PROBLÉMA_KÖNYVTÁR
vagy: & [-vspy] -x PROBLÉMA_KÖNYVTÁR
List possible events [which start with PREFIX] A lehetséges események listája [ami ELŐTAG-gal kezdődik]
Run only these events Csak ezeket az eseményeket futtassa
Remove PROBLEM_DIR after reporting A PROBLÉMA_KÖNYVTÁR eltávolítása a bejelentés után
Expert mode Szakértő mód
Display version and exit Verzió megjelenése és kilépés
Noninteractive: don't ask questions, assume 'yes' Nem interaktív: ne kérdezzen, a válasz „igen”
Log to syslog Naplózás a rendszernaplóba
Add program names to log Programnevek hozzáadása a naplóhoz
# This field is read only
# Ez a mező csak olvasható
# Describe the circumstances of this crash below # Írja le az összeomlás körülményeit
# Backtrace
# Check that it does not contain any sensitive data (passwords, etc.)
# Visszakövetés
# Ellenőrizze, hogy nem tartalmaz-e személyes adatokat (jelszavak, stb.)
# Architecture # Architektúra
# Command line # Parancssor
# Component # Összetevő
# Core dump # Összeomlási adatok
# Executable # Futtatható fájl
# Kernel version # Kernel verzió
# Package # Csomag
# Reason of crash # Az összeomlás oka