English Dutch
_Report _Rapporteren
_Delete _Verwijderen
D_etails D_etails
_Open the problem data directory _Open de datamap van het probleem
_Copy the problem ID to Clipboard _Kopieer ID van probleem naar Clipboard
_Filter _Filter
_Preferences _Voorkeuren
_About Problem Reporting _Over probleemrapportage
Problem Reporting Probleemrapportage
Select multiple problems Selecteer meerdere problemen
Submit selected problem Dien geselecteerd probleem in
Delete selected problems Verwijder geselecteerde problemen
Type to search Type om te zoeken
Name Naam
Version Versie
First Detected Voor het eerst gedetecteerd
Reported Gerapporteerd
Show problem details Toon details van het probleem
No problems detected! Geen problemen ontdekt!
No source selected! Geen bron geselecteerd!