English Dutch
{0:d} month ago {0:d} maand geleden
{0:d} week ago {0:d} week geleden
{0:d} year ago {0:d} jaar geleden
{0} problem has been detected Er is een {0} probleem ontdekt
{0} quit unexpectedly {0} is onverwacht afgesloten
_About Problem Reporting _Over probleemrapportage
abrt;bug reporting;crash logger; abrt;bug reportage;crash logger;
Application Crash Toepassingscrash
Be verbose Beschrijf uitgebreid
cannot be reported kan niet gerapporteerd worden
Can't get interface '{0}' on path '{1}' in bus '{2}': {3} Kan interface '{0}' op pad '{1}' in bus '{2}' niet krijgen: {3}
Collection of software tools designed for collecting, analyzing and reporting of software issues. Verzameling van softwaregereedschappen ontworpen voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van softwareproblemen.
_Copy the problem ID to Clipboard _Kopieer ID van probleem naar Clipboard
_Delete _Verwijderen
Delete selected problems Verwijder geselecteerde problemen
D_etails D_etails
Fatal system failure Fatale systeemfout
_Filter _Filter
First Detected Voor het eerst gedetecteerd
Future Toekomst