Context English Dutch
Be verbose Beschrijf uitgebreid
Selected problem ID ID van geselecteerd probleem
My Van mij
bugs System Systeem
View and report application crashes Bekijk en rapporteer crashes van toepassingen
abrt;bug reporting;crash logger; abrt;bug reportage;crash logger;
Collection of software tools designed for collecting, analyzing and reporting of software issues. Verzameling van softwaregereedschappen ontworpen voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van softwareproblemen.
Its main purpose is to ease the process of reporting an issue and finding a solution. Het hoofddoel is het vereenvoudigen van het proces voor het rapporteren van een probleem en het vinden van een oplossing.
Can't get interface '{0}' on path '{1}' in bus '{2}': {3} Kan interface '{0}' op pad '{1}' in bus '{2}' niet krijgen: {3}
Future Toekomst
Yesterday Gisteren
Last week Vorige week
{0:d} week ago {0:d} week geleden
Last month Vorige maand
{0:d} month ago {0:d} maand geleden
Last year Vorig jaar
{0:d} year ago {0:d} jaar geleden
package name System Systeem
Application Crash Toepassingscrash
System Crash Systeemcrash