English Danish
_Report _Rapportér
_Delete _Slet
D_etails _Detaljer
_Open the problem data directory _Åbn mappen med problemdata
_Copy the problem ID to Clipboard _Kopiér problem-ID'et til udkliksholderen
_Filter _Filtrér
_Preferences _Præferencer
_About Problem Reporting _Om Problemrapportering
Problem Reporting Problemrapportering
Select multiple problems Vælg flere problemer
Submit selected problem Indsend valgte problem
Delete selected problems Slet valgte problemer
Type to search Skriv for at søge
Name Navn
Version Version
First Detected Først registreret
Reported Rapporteret
Show problem details Vis problemdetaljer
No problems detected! Ingen problemer registreret!
No source selected! Ingen kilde valgt!