English Bosnian
_Report Izvještaj
_Delete _Obriši
D_etails D_etalji
_Open the problem data directory _Otvori problematični podatkovni direktorijum
_Copy the problem ID to Clipboard _Kopiraj ID problema u međuspremnik
_Filter _Filter
_Preferences _Preference
_About Problem Reporting _O izvještavanju o problemima
Problem Reporting Izvještavanje o problemu
Select multiple problems Odaberi više problema
Submit selected problem Pošalji odabrani problem
Delete selected problems Obriši odabrani problem
Type to search Unos za pretragu
Name Ime
Version Verzija
First Detected Prvo detektovani
Reported Izvještaj
Show problem details Pokaži detalje problema
No problems detected! Nema detektovanih problema!
No source selected! Nije odabran izvor!