English Turkish
Problem Reporting Sorun Bildirme
View and report application crashes Uygulama çökmelerini görüntüle ve bildir
Be verbose Ayrıntılı ol
Applet which notifies user when new problems are detected by ABRT ABRT tarafından yeni sorunlar tespit edildiğinde kullanıcıyı bilgilendiren uygulama
Oops! Tüh!
Report Bildirme
Restart Yeniden Başlat
We're sorry, it looks like %s crashed. The problem has been automatically reported. Üzgünüz, %s çökmüş gibi gözüküyor. Sorun otomatik olarak bildirildi.
We’re sorry, it looks like %s crashed. The problem will be reported when the internet is available. Üzgünüz, %s çökmüş gibi gözüküyor. Sorun internet bağlantısı olduğunda bildirilecek.
We're sorry, it looks like %s crashed. Please contact the developer if you want to report the issue. Üzgünüz, %s çökmüş gibi gözüküyor. Eğer bu durumu bildirmek istiyorsanız lütfen geliştirici ile iletişime geçin.
We're sorry, it looks like %s crashed. If you'd like to help resolve the issue, please send a report. Üzgünüz, %s çökmüş gibi gözüküyor. Sorunun çözümüne yardımcı olmak istiyorsanız lütfen bunu bildirin.
We're sorry, it looks like a problem occurred in a component. The problem has been automatically reported. Üzgünüz, bir bileşende sorun oluşmuş gibi gözüküyor. Sorun otomatik olarak bildirildi.
We're sorry, it looks like a problem occurred in a component. The problem will be reported when the internet is available. Üzgünüz, bir bileşende sorun oluşmuş gibi gözüküyor. Sorun, internet bağlantısı olduğunda bildirilecek.
We're sorry, it looks like a problem occurred. If you'd like to help resolve the issue, please send a report. Üzgünüz, bir sorun oluşmuş gibi gözüküyor. Eğer sorunun çözümüne yardımcı olmak isterseniz lütfen bunu bildirin.
Can't read from gio channel: '%s' Gio kanalından okunamıyor: '%s'
Can't set encoding on gio channel: %s Gio kanalının kodlaması ayarlanamıyor: %s
Can't turn on nonblocking mode for gio channel: %s Gio kanalı için kilitlenmeme modu açılamıyor: %s
Can't take ownership of '%s' '%s' sahipliği alınamıyor
Can't open directory for writing '%s' '%s''i yazmak için dizin açılamıyor
The configuration option above has been moved to GSettings and the switch is linked to the value of the setting 'report-technical-problems' from the schema 'org.gnome.desktop.privacy'. Yukarıdaki yapılandırma seçeneği GSettings'e taşınmıştır ve düğme ise 'org.gnome.desktop.privacy' şemasından 'report-technical-problems' ayarının değeriyle bağlantılıdır.