English Danish
Problem Reporting Problemrapportering
View and report application crashes Vis og rapportér programnedbrud
Be verbose Vær uddybende
Applet which notifies user when new problems are detected by ABRT Panelprogram som giver brugeren besked, når ABRT har fundet nye problemer
Oops! Ups!
Report Rapportér
Restart Genstart
We're sorry, it looks like %s crashed. The problem has been automatically reported. Vi beklager. Det ser ud til at %s holdt op med at virke. Problemet er blevet rapporteret automatisk.
We’re sorry, it looks like %s crashed. The problem will be reported when the internet is available. Vi beklager. Det ser ud til at %s holdt op med at virke. Problemet vil blive rapporteret når internettet er tilgængeligt.
We're sorry, it looks like %s crashed. Please contact the developer if you want to report the issue. Vi beklager. Det ser ud til at %s holdt op med at virke. Kontakt venligst udvikleren hvis du vil rapportere problemet.
We're sorry, it looks like %s crashed. If you'd like to help resolve the issue, please send a report. Vi beklager. Det ser ud til at %s holdt op med at virke. Send venligst en rapport, hvis du vil hjælpe med at løse problemet.
We're sorry, it looks like a problem occurred in a component. The problem has been automatically reported. Vi beklager. Det ser ud til at der opstod et problem i en komponent. Problemet er blevet rapporteret automatisk.
We're sorry, it looks like a problem occurred in a component. The problem will be reported when the internet is available. Vi beklager. Det ser ud til at der opstod et problem i en komponent. Problemet vil blive rapporteret når internettet er tilgængeligt.
We're sorry, it looks like a problem occurred. If you'd like to help resolve the issue, please send a report. Vi beklager. Det ser ud til at der opstod et problem i en komponent. Send venligst en rapport, hvis du vil hjælpe med at løse problemet.
Can't read from gio channel: '%s' Kan ikke læse fra gio-kanal: "%s"
Can't set encoding on gio channel: %s Kan ikke sætte kodning på gio-kanal: %s
Can't turn on nonblocking mode for gio channel: %s Kan ikke slå ikke-blokerendetilstand til for gio-kanal: %s
Can't take ownership of '%s' Kan ikke tage ejerskab over "%s"
Can't open directory for writing '%s' Kan ikke åbne mappe til skrivning "%s"
The configuration option above has been moved to GSettings and the switch is linked to the value of the setting 'report-technical-problems' from the schema 'org.gnome.desktop.privacy'. Konfigurationstilvalget ovenfor er blevet flyttet til GSettings og kontakten er kædet sammen med værdien af indstillingen "report-technical-problems" fra skemaet "org.gnome.desktop.privacy".