Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/units/
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 173,
  "next": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/units/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Ignoring deprecated command on line %(lineno)s: The %(cmd)s command has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this command."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Ignoruji zastaralý příkaz na řádku %(lineno)s: Příkaz %(cmd)s již není používán a nemá již žádný efekt. V budoucnosti může být odstraněn, což by mohlo způsobit závažnou chybu kickstartu. Upravte prosím Váš kickstart soubor tak, aby zastaralý příkaz neobsahoval."
      ],
      "id_hash": -2959562582083623963,
      "content_hash": -2959562582083623963,
      "location": "../pykickstart/base.py:187",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 1,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 43,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598118/",
      "priority": 100,
      "id": 599675,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=56ed8583145e23e5",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599675/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Unknown command: %s"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Neznámý příkaz: %s"
      ],
      "id_hash": 4190643079342894111,
      "content_hash": 4190643079342894111,
      "location": "../pykickstart/base.py:418",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 2,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598120/",
      "priority": 100,
      "id": 599676,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=ba2827ad7caeac1f",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599676/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Illegal url for %%ksappend: %s"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Neplatné url pro %%ksappend: %s"
      ],
      "id_hash": 5684713163811896637,
      "content_hash": 5684713163811896637,
      "location": "../pykickstart/parser.py:88",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 3,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 5,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598122/",
      "priority": 100,
      "id": 599677,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=cee42880eafebd3d",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599677/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Unable to open %%ksappend file: %s"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Nelze otevřít %%ksappend soubor: %s"
      ],
      "id_hash": 6459683089139085744,
      "content_hash": 6459683089139085744,
      "location": "../pykickstart/parser.py:93",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 4,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 6,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598124/",
      "priority": 100,
      "id": 599678,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=d9a5678b71bbb1b0",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599678/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Unable to open %%ksappend file"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Nemohu otevřít soubor %%ksappend "
      ],
      "id_hash": -6804336473051834461,
      "content_hash": -6804336473051834461,
      "location": "../pykickstart/parser.py:99, ../pykickstart/parser.py:101",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 5,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": true,
      "num_words": 5,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598126/",
      "priority": 100,
      "id": 599679,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=219224075782d7a3",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599679/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Unable to open input kickstart file: %s"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Nelze otevřít kickstart soubor: %s"
      ],
      "id_hash": -1558923117291685620,
      "content_hash": -1558923117291685620,
      "location": "../pykickstart/parser.py:134, ../pykickstart/parser.py:762",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 6,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598128/",
      "priority": 100,
      "id": 599680,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=6a5d97af31af390c",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599680/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Group cannot specify both --nodefaults and --optional"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Skupina nemůže mít zároveň --nodefaults a --optional"
      ],
      "id_hash": 7545357577874726414,
      "content_hash": 7545357577874726414,
      "location": "../pykickstart/parser.py:385",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 7,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598130/",
      "priority": 100,
      "id": 599681,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=e8b67ebd74865e0e",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599681/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Section %s does not end with %%end."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Sekce %s nekončí příkazem %%end."
      ],
      "id_hash": 6298459073374907750,
      "content_hash": 6298459073374907750,
      "location": "../pykickstart/parser.py:566, ../pykickstart/parser.py:607",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 8,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598132/",
      "priority": 100,
      "id": 599682,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=d7689f2814d8ed66",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599682/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Unknown kickstart section: %s"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Neznámá sekce kickstartu: %s"
      ],
      "id_hash": 9035749009114144786,
      "content_hash": 9035749009114144786,
      "location": "../pykickstart/parser.py:701",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 9,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598134/",
      "priority": 100,
      "id": 599683,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=fd656dd9afd62012",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599683/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Potentially unknown section seen at line %(lineno)s: %(sectionName)s"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Potenciálně neznámá část viděna na řádku %(lineno)s: %(sectionName)s"
      ],
      "id_hash": -2682168534493037644,
      "content_hash": -2682168534493037644,
      "location": "../pykickstart/parser.py:707",
      "context": "",
      "note": "auto translated by TM merge from project: Pykickstart, version:\npykickstart-2, DocId: pykickstart\nIf we are ignoring unknown section errors, just create a new\nNullSection for the header we just saw. Then nothing else\nneeds to change. You can turn this warning into an error via\nksvalidator, or the warnings module.",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 10,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 8,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598136/",
      "priority": 100,
      "id": 599684,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=5ac705edb9cffbb4",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599684/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Unsupported version specified: %s"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Použita nepodporovaná verze: %s"
      ],
      "id_hash": -4076544381527815031,
      "content_hash": -4076544381527815031,
      "location": "../pykickstart/version.py:114, ../pykickstart/version.py:123, ../pykickstart/version.py:126, ../pykickstart/version.py:142, ../pykickstart/version.py:196",
      "context": "",
      "note": "If nothing else worked, we're out of options.",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 11,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598138/",
      "priority": 100,
      "id": 599685,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=476d347bc3eb8c89",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599685/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Option %s is required"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Volba %s je povinná"
      ],
      "id_hash": -6320179083833053939,
      "content_hash": -6320179083833053939,
      "location": "../pykickstart/options.py:82",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 12,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598140/",
      "priority": 100,
      "id": 599686,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=284a369be746ed0d",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599686/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "The %(option)s option was introduced in version %(intro)s, but you are using kickstart syntax version %(version)s."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Volba %(option)s byla přidána až ve verzi %(intro)s, avšak používáte syntaxi verze %(version)s."
      ],
      "id_hash": -5744863722701906194,
      "content_hash": -5744863722701906194,
      "location": "../pykickstart/options.py:86",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 13,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 16,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598142/",
      "priority": 100,
      "id": 599687,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=304624e1bd531eee",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599687/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "The %(option)s option is no longer supported."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Volba %(option)s již není podporována."
      ],
      "id_hash": -4909051748432771779,
      "content_hash": -4909051748432771779,
      "location": "../pykickstart/options.py:92",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 14,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598144/",
      "priority": 100,
      "id": 599688,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=3bdf8b71aea7853d",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599688/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "The %(option)s option was removed in version %(removed)s, but you are using kickstart syntax version %(version)s."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Volba %(option)s byla odstraněna ve verzi %(removed)s, avšak používáte syntaxi verze %(version)s."
      ],
      "id_hash": -3741699020535030893,
      "content_hash": -3741699020535030893,
      "location": "../pykickstart/options.py:94",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 15,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 16,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598146/",
      "priority": 100,
      "id": 599689,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=4c12d090b0951b93",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599689/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Ignoruji zastaralou volbu na řádku %(lineno)s: Volba %(option)s již není používána a nemá již žádný efekt. V budoucnosti může být odstraněna, což by mohlo způsobit závažnou chybu kickstartu. Upravte prosím Váš kickstart soubor tak, aby tuto volbu neobsahoval."
      ],
      "id_hash": -117533040098127095,
      "content_hash": -117533040098127095,
      "location": "../pykickstart/options.py:97",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 16,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 43,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598148/",
      "priority": 100,
      "id": 599690,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=7e5e70529f945309",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599690/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Option %(opt)s: invalid boolean value: %(value)r"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Volba %(opt)s: neplatná boolean hodnota: %(value)r"
      ],
      "id_hash": 1691360116703087833,
      "content_hash": 1691360116703087833,
      "location": "../pykickstart/options.py:136",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 17,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 6,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598150/",
      "priority": 100,
      "id": 599691,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=9778eb109f59ccd9",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599691/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Option %(opt)s: invalid string value: %(value)r"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Volba %(opt)s: neplatná hodnota řetězce: %(value)r"
      ],
      "id_hash": 1923672363942512750,
      "content_hash": 1923672363942512750,
      "location": "../pykickstart/options.py:141",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "python-format",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 18,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 6,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598152/",
      "priority": 100,
      "id": 599692,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=9ab241d2ad07886e",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599692/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "Required flag set for option that doesn't take a value"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Povinný přepínač pro volbu nemá žádnou hodnotu "
      ],
      "id_hash": -1277432000734834588,
      "content_hash": -1277432000734834588,
      "location": "../pykickstart/options.py:178",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 19,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": true,
      "num_words": 10,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598154/",
      "priority": 100,
      "id": 599693,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=6e45a65d0b7bd064",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599693/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/pykickstart/rhel7-branch/cs/",
      "source": [
        "--default and --nobase cannot be used together"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "--default a --nobase nelze použít současně"
      ],
      "id_hash": 6484471753154036600,
      "content_hash": 6484471753154036600,
      "location": "../pykickstart/sections.py:270",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 20,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "source_unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/598156/",
      "priority": 100,
      "id": 599694,
      "web_url": "https://translate.fedoraproject.org/translate/pykickstart/rhel7-branch/cs/?checksum=d9fd78b40acd0378",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/599694/",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    }
  ]
}