Translation projects API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/projects/fedora-docs-l10n-project/changes/?page=3
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 49217,
  "next": "https://translate.fedoraproject.org/api/projects/fedora-docs-l10n-project/changes/?page=4",
  "previous": "https://translate.fedoraproject.org/api/projects/fedora-docs-l10n-project/changes/?page=2",
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagesjoin/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagesjoin/sv/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/bittin/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/bittin/",
      "timestamp": "2024-02-19T08:47:24.325668Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 15311574,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311574/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/16926247/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagesjoin/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagesjoin/sv/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/bittin/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/bittin/",
      "timestamp": "2024-02-19T08:47:24.200421Z",
      "action": 2,
      "target": "Som beskrivs under xref:index.adoc [Mål och stiftelser] är Fedora projektet en gemenskap av människor som arbetar tillsammans för att bygga en gratis och öppen källkodsprogramvara: https://getfedora.org [Fedora operativsystem], och dess olika utgåvor. Du kan lära dig mer om projektet; vårt ledarskap; varumärke; Aktuella gemenskapsinitiativ och hur vi är organiserade med sidorna länkade i vänster sidofält.",
      "id": 15311573,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311573/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagessponsor/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagessponsor/sv/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/bittin/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/bittin/",
      "timestamp": "2024-02-19T08:46:39.267972Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 15311572,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311572/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/16926277/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagessponsor/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagessponsor/sv/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/bittin/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/bittin/",
      "timestamp": "2024-02-19T08:46:39.037808Z",
      "action": 2,
      "target": "Företag kan också välja att sponsra den årliga https://flocktofedora.org/[Flock till Fedora-konferensen] eller våra andra personliga eller virtuella evenemang. TDessa evenemang förbinder våran gemenskap och driver samarbetet som får Fedora-projektet att fungera. Med sponsring kan vi samla bidragsgivare från hela världen – inklusive personer som annars kanske inte skulle kunna gå med. Kontakta mailto:sponsors@fedoraproject.org[sponsors@fedoraproject.org] för mer information.",
      "id": 15311571,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311571/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/12409298/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagesinitiatives/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagesinitiatives/es/",
      "user": null,
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/anonymous/",
      "timestamp": "2024-02-19T01:09:06.138153Z",
      "action": 29,
      "target": "Historial",
      "id": 15311262,
      "action_name": "Suggestion removed during cleanup",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311262/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T17:01:34.171189Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 15311125,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311125/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486886/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T17:01:33.960243Z",
      "action": 5,
      "target": "La estructura del Comité fue https://pagure.io/Fedora-Council/tickets/issue/442[aprobada por el Consejo Fedora] en Abril de 2023.",
      "id": 15311124,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311124/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486885/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T17:00:49.612854Z",
      "action": 7,
      "target": "Historial",
      "id": 15311123,
      "action_name": "Suggestion accepted",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311123/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/12409298/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagesinitiatives/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagesinitiatives/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T17:00:49.469646Z",
      "action": 7,
      "target": "Historial",
      "id": 15311122,
      "action_name": "Suggestion accepted",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311122/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/12409298/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagesinitiatives/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagesinitiatives/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T17:00:49.463391Z",
      "action": 45,
      "target": "",
      "id": 15311121,
      "action_name": "Contributor joined",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311121/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486884/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T17:00:43.471927Z",
      "action": 5,
      "target": "Responda reconociendo que ha revisado estos compromisos y acepta seguirlos en su rol como miembro del Comité de Código de Conducta de Fedora.",
      "id": 15311114,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311114/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486883/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T17:00:24.328107Z",
      "action": 5,
      "target": "**Respetaré el proceso y el resultado, reconociendo que la decisión del Comité es producto del Comité de Código de Conducta, aunque personalmente no esté de acuerdo, mis recomendaciones sean rechazadas o sea parte de la minoría.**\n",
      "id": 15311113,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311113/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486882/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:59:59.289655Z",
      "action": 5,
      "target": "**Revisaré los reportes y deliberaré solo en sesiones confidenciales, y el resultado se compartirá únicamente con las partes y otros que se determinen según sea necesario.**\n (por ejemplo, administradores de sistemas, moderadores o jefes de proyecto.)\n",
      "id": 15311112,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311112/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486881/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:59:34.666229Z",
      "action": 5,
      "target": "**Acepto que revisaré los reportes del Código de Conducta, las investigaciones de conducta y haré recomendaciones justa e imparcialmente.**\n",
      "id": 15311111,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311111/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486880/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:58:49.557548Z",
      "action": 5,
      "target": "**Me recusaré si no puedo ser justo e imparcial en un caso individual, debido a mi vinculación personal con las partes involucradas.**\n Si tengo preguntas sobre la recusación, consultaré con el Arquitecto de la Comunidad de Fedora y/o el Líder del Proyecto Fedora.\n",
      "id": 15311104,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311104/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486879/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:58:10.500721Z",
      "action": 5,
      "target": "**Acepto mantener el proceso, cualquier hecho que conozca y cualquier evidencia que revise como confidencial y acepto discutirlas solo con los individuos que son parte del proceso**\n (por ejemplo miembros del Comité de Código de Conducta de Fedora, Red Hat Legal u otros individuos designados).\n",
      "id": 15311103,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311103/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486878/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:57:21.469772Z",
      "action": 5,
      "target": "**Acepto adherirme al Código de Conducta de Fedora, tanto en letra como en espíritu y reconociendo que la violación del Código puede llevar a la expulsión del Comité.**\n",
      "id": 15311094,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311094/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486877/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:56:30.257652Z",
      "action": 5,
      "target": "Los miembros del Comité de Código de Conducta de Fedora involucrados en la investigación de los reportes y en hacer recomendaciones para la resolución de las violaciones del Código de Conducta están obligados a seguir los siguientes principios, garantizando que los prejuicios, la falta de confidencialidad y los conflictos de intereses no afecten al resultado de una determinación del Código de Conducta.",
      "id": 15311093,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15311093/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486876/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:54:10.247126Z",
      "action": 5,
      "target": "Compromisos del Comité de Código de Conducta de Fedora",
      "id": 15310739,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15310739/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486875/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:53:56.364710Z",
      "action": 2,
      "target": "Seguido de la eliminación del individuo del rastreador de incidentes CoC y de la documentación.",
      "id": 15310738,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15310738/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486875/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:53:49.164583Z",
      "action": 5,
      "target": "Seguido de la eliminación del individuo del rastreador de incidentes CoC y de la documentación",
      "id": 15310737,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15310737/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486874/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:53:33.886861Z",
      "action": 5,
      "target": "El Comité al miembro que ha sido removido y porque ha sido removido.",
      "id": 15310733,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15310733/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486873/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:52:51.919560Z",
      "action": 5,
      "target": "El miembro del Comité que pretende dimitir, o",
      "id": 15310722,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15310722/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486872/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:52:38.987871Z",
      "action": 5,
      "target": "El proceso para remover un miembro del Comité de Código de Conducta es un aviso de:",
      "id": 15310721,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15310721/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486871/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:52:09.448505Z",
      "action": 5,
      "target": "Remover un Miembro del Comité de Código de Conducta",
      "id": 15310717,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15310717/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486870/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:43:52.541115Z",
      "action": 5,
      "target": "Incorporación del nuevo miembro al rastreador de incidentes del Código de Conducta y a la documentación.",
      "id": 15308168,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15308168/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486869/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:42:38.090290Z",
      "action": 5,
      "target": "Tras la aceptación de la invitación y el reconocimiento y acuerdo con los xref:#commitments[Compromisos del Comité de Código de Conducta], Fedora proporcionará al nuevo miembro capacitación en gestión de incidentes sobre el Código de Conducta.",
      "id": 15308154,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15308154/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486868/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:41:52.670781Z",
      "action": 5,
      "target": "Si se rechaza la nominación, el Comité envía una notificación de rechazo. Un nominado rechazado será elegible para una nueva nominación después de dos ciclos de lanzamiento.",
      "id": 15308074,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15308074/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486867/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:41:25.733694Z",
      "action": 5,
      "target": "Si la nominación es aceptada, el Comité invita al nominado a unirse al Comité de Código de Conducta en una comunicación formal. Esta invitación debe incluir los xref:#commitments[Compromisos del Comité de Código de Conducta] que los miembros deben aceptar seguir para garantizar que el Código de Conducta de Fedora se administre de manera justa y confidencial.",
      "id": 15308059,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15308059/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486866/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:40:30.664839Z",
      "action": 5,
      "target": "El Comité de Código de Conducta revisa la nominación para determinar la elegibilidad. La idoneidad se determinará mediante la evaluación de comportamientos del nominado y su historial de interacciones en la comunidad Fedora.",
      "id": 15308054,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15308054/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486865/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:40:05.343710Z",
      "action": 5,
      "target": "Los miembros actuales del Comité de Código de Conducta o el Consejo de Fedora identifican un posible miembro y obtienen su interés y compromiso con la participación, luego presentan una propuesta para la nominación del miembro.",
      "id": 15308039,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15308039/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486864/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:39:20.635026Z",
      "action": 5,
      "target": "Para añadir un miembro al Comité de Código de Conducta de Fedora:",
      "id": 15307913,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15307913/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486863/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:39:07.269349Z",
      "action": 5,
      "target": "Añadir un Miembro al Comité de Código de Conducta",
      "id": 15307910,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15307910/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486862/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:38:53.047649Z",
      "action": 5,
      "target": "Desvinculación o ausencia de las actividades del Comité que duren más de un ciclo de lanzamiento de Fedora Linux (es decir ≥4 meses)",
      "id": 15307057,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15307057/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486861/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:38:37.959397Z",
      "action": 5,
      "target": "Un miembro del Comité no cumple los Compromisos del Comité de Código de Conducta",
      "id": 15305347,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15305347/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486860/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:38:13.503630Z",
      "action": 5,
      "target": "Un miembro del Comité ya no tiene tiempo o deseo de mantener las responsabilidades en el Comité",
      "id": 15304209,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15304209/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486859/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:37:50.142889Z",
      "action": 5,
      "target": "Interés de los miembros de la Comunidad en el mantenimiento de la salud de la comunidad Fedora",
      "id": 15304206,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15304206/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486858/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:37:31.901519Z",
      "action": 5,
      "target": "El Líder del Proyecto Fedora y el Arquitecto de la Comunidad Fedora son miembros del Comité de Código de Conducta, independientemente de quien desarrolle estos roles. Idealmente, el Comité debería tener al menos tres miembros todo el tiempo y no más de siete. El Consejo de Fedora será notificado de todos los cambios en los miembros del Comité de Código de Conducta. Añadir y eliminar miembros al Comité sucederá de tiempo en tiempo por diversas razones, incluyendo, pero no limitadas a:",
      "id": 15304078,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15304078/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486857/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:36:49.041856Z",
      "action": 5,
      "target": "Añadir o Eliminar Miembros del Comité de Código de Conducta",
      "id": 15304069,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15304069/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486856/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:36:33.224862Z",
      "action": 5,
      "target": "Marie Nordin (Miembro de la Comunidad y Especialista en Código de Conducta en la Oficina de Código Abierto de Red Hat)",
      "id": 15304066,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15304066/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486855/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:36:22.347895Z",
      "action": 5,
      "target": "Justin W. Flory (Arquitecto de la Comunidad Fedora)",
      "id": 15304056,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15304056/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486854/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:36:11.884685Z",
      "action": 5,
      "target": "Matthew Miller (Líder del Proyecto Fedora)",
      "id": 15304051,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15304051/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486853/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:35:59.605251Z",
      "action": 5,
      "target": "El Comité de Código de Conducta actual está compuesto por:",
      "id": 15304048,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15304048/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486852/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:35:42.802881Z",
      "action": 2,
      "target": "Este informe será de naturaleza estadística para ilustrar el funcionamiento del proceso. Los informes pasados se pueden encontrar bajo la etiqueta https://communityblog.fedoraproject.org/tag/code-of-conduct/[Código de Conducta] en el Blog de la Comunidad",
      "id": 15304046,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15304046/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486852/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:35:32.999298Z",
      "action": 5,
      "target": "Este informe será de naturaleza estadística para ilustrar el funcionamiento del proceso. Los informes pasados se pueden encontrar bajo la etiqueta https://communityblog.fedoraproject.org/tag/code-of-conduct/[Código de Conducta] en el Blog de la Comunidad.",
      "id": 15304045,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15304045/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486851/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:34:47.808011Z",
      "action": 5,
      "target": "Realizará un informe sobre las incidencias según corresponda, incluyendo un informe anual resumiendo los incidentes del último año.",
      "id": 15304041,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15304041/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486850/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:34:28.435789Z",
      "action": 5,
      "target": "Aceptará y conocerá de las solicitudes de clarificación sobre el Código de Conducta y proporcionará las respuestas una vez que cualquier comunicación o deliberación necesaria esté completa.",
      "id": 15304035,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15304035/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/14486849/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescoc-committee/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:34:12.071679Z",
      "action": 5,
      "target": "En los casos en que haya ocurrido una violación del Código de Conducta, determinará que acción debería ser tomada por el Proyecto Fedora. Por lo general estos tomarán la forma de orientación correctiva, un conjunto de consecuencias para la persona denunciada y/o posibles recomendaciones para nuevas políticas o reglas para el Proyecto Fedora.",
      "id": 15304034,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15304034/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/7922188/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/masterpagescode-of-conduct/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/fedora-docs-l10n-project/masterpagescode-of-conduct/es/",
      "user": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "author": "https://translate.fedoraproject.org/api/users/vareli/",
      "timestamp": "2024-02-18T16:32:42.126646Z",
      "action": 5,
      "target": "Atribución y Licencia",
      "id": 15304020,
      "action_name": "Translation added",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15304020/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/fedora-docs-l10n-project/nav/",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2024-02-18T07:36:29.022870Z",
      "action": 18,
      "target": "",
      "id": 15097883,
      "action_name": "Changes pushed",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/15097883/"
    }
  ]
}