Changes API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/changes/?page=280990
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 5657870,
  "next": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/?page=280991",
  "previous": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/?page=280989",
  "results": [
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027491/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.942536Z",
      "action": 59,
      "target": "Behold",
      "id": 7221184,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221184/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027492/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.942603Z",
      "action": 59,
      "target": "Krymp",
      "id": 7221185,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221185/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027493/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.942669Z",
      "action": 59,
      "target": "Slett",
      "id": 7221186,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221186/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027494/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.942735Z",
      "action": 59,
      "target": "Installasjonen krever totalt <b>%s</b> for systemdata.",
      "id": 7221187,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221187/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027495/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.942803Z",
      "action": 59,
      "target": "Enheten inneholder installasjonskilden.",
      "id": 7221188,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221188/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027496/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.942892Z",
      "action": 59,
      "target": "Du kan fjerne filsystemer du ikke lenger trenger for å frigjøre plass til installasjonen. Fjerning av filsystem sletter alt av informasjon det inneholder.",
      "id": 7221189,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221189/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027497/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.942961Z",
      "action": 59,
      "target": "Det er også ledig plass på eksisterende filsystemer. Du kan frigi plass fra disse og gjøre den tilgjengelig for denne installasjonen, men det er risikabelt og du anbefales å ta backup av filene dine først.",
      "id": 7221190,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221190/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027498/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.943035Z",
      "action": 59,
      "target": "%(freeSize)s av %(devSize)s",
      "id": 7221191,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221191/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027499/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.943104Z",
      "action": 59,
      "target": "Kan ikke endre størrelse",
      "id": 7221192,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221192/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027500/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.943172Z",
      "action": 59,
      "target": "Ledig plass",
      "id": 7221193,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221193/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027501/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.943240Z",
      "action": 59,
      "target": "<b>%(count)s disk; %(size)s gjenvinnbar plass</b> (i filsystemer)\u001e\u001e<b>%(count)s disk; %(size)s gjenvinnbar plass</b> (i filsystemer)",
      "id": 7221194,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221194/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027502/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.943310Z",
      "action": 59,
      "target": "Totalt valgt plass å gjenvinne: <b>%s</b>",
      "id": 7221195,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221195/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027503/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.943377Z",
      "action": 59,
      "target": "Slett _alt",
      "id": 7221196,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221196/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027504/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.943469Z",
      "action": 59,
      "target": "Bevar _alt",
      "id": 7221197,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221197/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027505/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.943539Z",
      "action": 59,
      "target": "Setter opp installasjonskilde …",
      "id": 7221198,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221198/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027506/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.943608Z",
      "action": 59,
      "target": "Tomt pakkelagernavn",
      "id": 7221199,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221199/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027507/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.943676Z",
      "action": 59,
      "target": "Ugyldig pakkelagernavn",
      "id": 7221200,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221200/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027508/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.943744Z",
      "action": 59,
      "target": "Pakkelagernavnet er i konflikt med det interne pakkelagernavnet.",
      "id": 7221201,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221201/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027509/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.943812Z",
      "action": 59,
      "target": "Ugyldig proxy-URL",
      "id": 7221202,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221202/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.fedoraproject.org/api/units/11027510/",
      "component": "https://translate.fedoraproject.org/api/components/anaconda/f37/",
      "translation": "https://translate.fedoraproject.org/api/translations/anaconda/f37/nb_NO/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-08-16T16:40:10.943879Z",
      "action": 59,
      "target": "Ugyldig proxyprotokoll: %s",
      "id": 7221203,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://translate.fedoraproject.org/api/changes/7221203/"
    }
  ]
}